• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/02/2007
Hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp
Số ký hiệu 01/2007/TT-BTC Ngày ban hành 02/01/2007
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 02/02/2007
Nguồn thu thập Công báo số 43+44, năm 2007 Ngày đăng công báo 18/01/2007
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.