• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 28/02/2007
Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
Số ký hiệu 02/2007/TT-BYT Ngày ban hành 24/01/2007
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 28/02/2007
Nguồn thu thập Công báo số 85+86, năm 2007 Ngày đăng công báo 13/02/2007
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Bộ trưởng Trần Thị Trung Chiến
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.