• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 08/03/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 05/02/2012
Về việc ban hành nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”
Số ký hiệu 12/2007/QĐ-BYT Ngày ban hành 24/01/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 08/03/2007
Nguồn thu thập Công báo số 101+102, năm 2007 Ngày đăng công báo 21/02/2007
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Bộ trưởng Trần Thị Trung Chiến
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực bị thay thế Ngày hết hiệu lực 05/02/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.