• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/01/2007
Về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước
Số ký hiệu 162/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 28/12/2006
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 27/01/2007
Nguồn thu thập Công báo số 29 + 30, năm 2007 Ngày đăng công báo 12/01/2007
Ngành
  • Nội vụ
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.