• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/11/1979
  • Ngày hết hiệu lực: 16/08/1991
Về Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 14/11/1979
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 21/11/1979
Nguồn thu thập Công báo số 22 Ngày đăng công báo 30/11/1979
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Chủ tịch Trường Chinh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.