• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/04/2006
Hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Số ký hiệu 21/2006/TT-BTC Ngày ban hành 20/03/2006
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 28/04/2006
Nguồn thu thập Công báo số 15+16, năm 2006 Ngày đăng công báo 13/04/2006
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.