• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/03/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 15/06/2011
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với tổ chức và hoạt động của Công báo cấp tỉnh
Số ký hiệu 03/2006/TT-VPCP Ngày ban hành 17/02/2006
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 16/03/2006
Nguồn thu thập Công báo số 01 + 02, năm 2006 Ngày đăng công báo 01/03/2006
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Văn phòng Chính phủ Bộ trưởng (Chủ nhiệm) Đoàn Mạnh Giao
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Thông tư 03/2011/TT-VPCP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo Ngày hết hiệu lực 15/06/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.