• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/11/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 30/12/2012
Về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước
Số ký hiệu 132/2005/NĐ-CP Ngày ban hành 20/10/2005
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 10/11/2005
Nguồn thu thập Công báo số 37 & 38 - 10/2005; Ngày đăng công báo 26/10/2005
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 99/2012/NĐ-CP Ngày hết hiệu lực 30/12/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.