• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/09/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 14/02/2017
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi
Số ký hiệu 109/2005/NĐ-CP Ngày ban hành 24/08/2005
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 19/09/2005
Nguồn thu thập Công báo số 04 - 09/2005; Ngày đăng công báo 04/09/2005
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế 1 phần bởi văn bản Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi Ngày hết hiệu lực 14/02/2017
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.