• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 09/08/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2012
Hướng dẫn quản lý nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Số ký hiệu 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT Ngày ban hành 11/07/2005
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 09/08/2005
Nguồn thu thập Công báo số 30 - 07/2005; Ngày đăng công báo 25/07/2005
Ngành
  • Công Thương
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Xuất nhập khẩu
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thương mại Thứ trưởng Phan Thế Ruệ
Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ trưởng Nguyễn Công Thành
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập -tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn Ngày hết hiệu lực 01/01/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.