• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 07/08/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 14/08/2008
Về việc thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2005 - 2007
Số ký hiệu 169/2005/QĐ-TTg Ngày ban hành 07/07/2005
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 07/08/2005
Nguồn thu thập Công báo số 26&27 - 07/2005; Ngày đăng công báo 23/07/2005
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 101/2008/QĐ-TTg Về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2009 - 2013 Ngày hết hiệu lực 14/08/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.