• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/02/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 06/05/2007
Hướng dẫn việc thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Số ký hiệu 01/2005/TT-BTM Ngày ban hành 06/01/2005
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 02/02/2005
Nguồn thu thập Công báo số 19 & 20 - 01/2005; Ngày đăng công báo 18/01/2005
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Xuất nhập khẩu
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thương mại Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Thông tư 04/2007/TT-BTM Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Ngày hết hiệu lực 06/05/2007
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.