• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày hết hiệu lực: 15/11/2012
Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Số ký hiệu 79/2003/TT-BTC Ngày ban hành 13/08/2003
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực ...
Nguồn thu thập Công báo số 137, năm 2003; Ngày đăng công báo 23/08/2003
Ngành
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 161/2012/TT-BTC Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Ngày hết hiệu lực 15/11/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.