• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/12/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 15/10/2009
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính
Số ký hiệu 235/2003/QĐ-TTg Ngày ban hành 13/11/2003
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 02/12/2003
Nguồn thu thập Công báo số 185 Ngày đăng công báo 17/11/2003
Ngành
  • Nội vụ
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
  • Kho bạc
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Quyết định 108/2009/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính Ngày hết hiệu lực 15/10/2009
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.