• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 11/07/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 10/06/2015
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước.
Số ký hiệu 12/2003/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành 30/05/2003
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 11/07/2003
Nguồn thu thập Công báo số 62 năm 2003; Ngày đăng công báo 26/06/2003
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực
  • Lao động, tiền lương, tiền công
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ trưởng Nguyễn Thị Hằng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sỡ hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương Ngày hết hiệu lực 10/06/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.