• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 08/11/2006
Hướng dẫn một số vấn đề về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và các Chi nhánh
Số ký hiệu 01/2002/TT-BTP Ngày ban hành 09/01/2002
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/02/2002
Nguồn thu thập Công báo số 16 Ngày đăng công báo 20/04/2002
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Đăng ký giao dịch bảo đảm
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 06/2006/TT-BTP Hướng dẫn một số vấn đề về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp Ngày hết hiệu lực 08/11/2006
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.