• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 04/09/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 04/02/2007
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 44/2001/NĐ-CP ngày 2/8/200 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài
Số ký hiệu 20/2001/TT-BTM Ngày ban hành 17/08/2001
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 04/09/2001
Nguồn thu thập Công báo số 39, năm 2001; Ngày đăng công báo 22/10/2001
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Xuất nhập khẩu
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thương mại Thứ trưởng Mai Văn Dâu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Theo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (kèm theo Quyết định số 8257/QĐ-BCT ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương), văn bản này bị tuyên bố hết hiệu lực theo Quyết định số 01/2007/QĐ-BTM ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Bộ Thương mại về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thương mại ban hành đã hết hiệu lực pháp luật Ngày hết hiệu lực 04/02/2007
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.