• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/02/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 20/05/2014
Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia
Số ký hiệu 16/2001/QĐ-TTg Ngày ban hành 12/02/2001
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 27/02/2001
Nguồn thu thập Công báo 10/2001; Ngày đăng công báo 15/03/2001
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 26/2014/QĐ-TTg Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên Ngày hết hiệu lực 20/05/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.