• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 05/10/2004
Về việc ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với các Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án và Toà án nhân dân địa phương
Số ký hiệu 437/2001/QĐ-BTP Ngày ban hành 08/11/2001
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/01/2002
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Uông Chu Lưu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Quyết định số 241/QĐ-BTP ngày 12/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp xác định Quyết định này được thay bằng Quyết định số 513/QĐ-BTP ngày 20/9/2004 về việc ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với các Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự địa phương Ngày hết hiệu lực 05/10/2004
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.