• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/11/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 23/02/2009
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
Số ký hiệu 412/2001/QĐ-BTP Ngày ban hành 26/10/2001
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/11/2001
Nguồn thu thập Công báo số 47 Ngày đăng công báo 22/12/2001
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Đăng ký giao dịch bảo đảm
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 432/QĐ-BTP ngày 23/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm Ngày hết hiệu lực 23/02/2009
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.