• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 03/04/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2010
Về việc phê duyệt Chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001 - 2010
Số ký hiệu 35/2001/QĐ-TTg Ngày ban hành 19/03/2001
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 03/04/2001
Nguồn thu thập Công báo số 15, năm 2001 Ngày đăng công báo 22/04/2001
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Quản lý chung
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Hết hiệu lực theo thời gian quy định tại văn bản Ngày hết hiệu lực 31/12/2010
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.