• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/09/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 29/04/2015
Về việc ban hành Quy chế báo cáo và Biểu mẫu báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
Số ký hiệu 28/2008/QĐ-BYT Ngày ban hành 14/08/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 21/09/2008
Nguồn thu thập Công báo số 503+504, năm 2008 Ngày đăng công báo 06/09/2008
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Thông tư 03/2015/TT-BYT Quy định chế độ báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS Ngày hết hiệu lực 29/04/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.