• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 06/08/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2010
Về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009
Số ký hiệu 94/2008/QĐ-TTg Ngày ban hành 10/07/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 06/08/2008
Nguồn thu thập Công báo số 415+416, năm 2008 Ngày đăng công báo 22/07/2008
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Hết hiệu lực khi cuộc điều tra dân số và nhà ở năm 2009 kết thúc theo Quyết định số 3005/QĐ-BYT ngày 13/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ngày hết hiệu lực 31/12/2010
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.