• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 29/10/2012
Ban hành chương trình giáo dục Quốc phòng - An ninh trình độ Đại học, Cao đẳng
Số ký hiệu 81/2007/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 24/12/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/01/2008
Nguồn thu thập Công báo số 851+854 Ngày đăng công báo 31/12/2007
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 31/2012/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh Ngày hết hiệu lực 29/10/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.