• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 22/03/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 22/11/2020
Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quân đội, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức trung ương thực hiện nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự
Số ký hiệu 10/2010/TT-BQP Ngày ban hành 01/02/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 22/03/2010
Nguồn thu thập Công báo số 97+98, năm 2010 Ngày đăng công báo 18/02/2010
Ngành
  • Quốc phòng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Quốc phòng Bộ trưởng - Đại tướng Phùng Quang Thanh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.