• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2010
Hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc
Số ký hiệu 05/2010/TT-BYT Ngày ban hành 01/03/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/04/2010
Nguồn thu thập Công báo số 123+124, năm 2010 Ngày đăng công báo 18/03/2010
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Thứ trưởng Cao Minh Quang
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Các hồ sơ có yêu cầu bảo mật dữ liệu nộp tại Cục Quản lý Dược trước ngày Thông tư này có hiệu lực được thẩm định và trả lời kết quả theo quy định tại Quy chế bảo mật dữ liệu đối với hồ sơ đăng ký thuốc ban hành kèm theo Quyết định số 30/2006/QĐ-BYT ngày 30/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.