• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/10/1967
Trừng trị các tội phản cách mạng
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 30/10/1967
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 30/10/1967
Nguồn thu thập Trang thông tin điện tử của Quốc hội Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Chủ tịch Trường Chinh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.