• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2010
Hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị
Số ký hiệu 05/2010/TT-BNV Ngày ban hành 01/07/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/08/2010
Nguồn thu thập Công báo số 404+405, năm 2010 Ngày đăng công báo 19/07/2010
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.