• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/1988
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/1999
Quốc tịch Việt Nam
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 28/06/1988
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 15/07/1988
Nguồn thu thập Công báo số 17 Ngày đăng công báo 15/09/1988
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Luật 07/1998/QH10 Quốc tịch Việt Nam Ngày hết hiệu lực 01/01/1999
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.