• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/09/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 22/11/2020
Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ
Số ký hiệu 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC Ngày ban hành 02/08/2010
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 16/09/2010
Nguồn thu thập Công báo số 540+541, năm 2010 Ngày đăng công báo 12/09/2010
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Nội vụ
  • Quốc phòng
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Tài chính khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Quốc phòng Thứ trưởng - Thượng tướng Đàm Hữu Đắc
Bộ Tài chính Thứ trưởng thường trực Nguyễn Duy Thăng
Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp
Bộ Nội vụ Thứ trưởng Nguyễn Văn Được
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.