• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/11/2010
Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Số ký hiệu 157/2010/TTLT-BTC-BTP Ngày ban hành 12/10/2010
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 26/11/2010
Nguồn thu thập Công báo số 605+606, năm 2010 Ngày đăng công báo 26/10/2010
Ngành
  • Tài chính
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Dân sự - Kinh tế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trương Chí Trung
Bộ Tư pháp Thứ trưởng Đinh Trung Tụng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.