• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/12/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 17/12/2009
Về việc ban hành Quy trình sửa đổi, bổ sung Quy trình và Danh mục thanh tra Dược
Số ký hiệu 38/2007/QĐ-BYT Ngày ban hành 25/10/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 14/12/2007
Nguồn thu thập Công báo số 795+796, năm 2007 Ngày đăng công báo 29/11/2007
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Thứ trưởng Cao Minh Quang
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Thông tư 19/2009/TT-BYT Bãi bỏ Quyết định số 3556/2001/QĐ-BYT ngày 17/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy trình và danh mục thanh tra Dược và Quyết định số 38/2007/QĐ-BYT ngày 25/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy trình sửa đổi, bổ sung quy trình và danh mục thanh tra Dược Ngày hết hiệu lực 17/12/2009
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.