• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/11/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2009
Về việc ban hành mã số danh mục chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động
Số ký hiệu 88/2007/QĐ-BTC Ngày ban hành 23/10/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 18/11/2007
Nguồn thu thập Công báo số 754+755, năm 2007 Ngày đăng công báo 03/11/2007
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Văn Tá
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 33/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước Ngày hết hiệu lực 01/01/2009
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.