• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 20/02/2011
Về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
Số ký hiệu 01/2011/NĐ-CP Ngày ban hành 05/01/2011
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 20/02/2011
Nguồn thu thập Công báo số 59+60, năm 2011 Ngày đăng công báo 18/01/2011
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.