• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 16/01/2014
Hướng dẫn một số nội dung thống kê trợ giúp pháp lý
Số ký hiệu 02/2011/TT-BTP Ngày ban hành 13/01/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/03/2011
Nguồn thu thập Công báo số 87+88, năm 2011 Ngày đăng công báo 07/02/2011
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Trợ giúp pháp lý
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Đinh Trung Tụng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 20/2013/TT-BTP Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp Ngày hết hiệu lực 16/01/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.