• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/03/2011
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng
Số ký hiệu 10/2011/NĐ-CP Ngày ban hành 26/01/2011
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/03/2011
Nguồn thu thập Công báo số 89+90, năm 2011 Ngày đăng công báo 09/02/2011
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.