• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/02/2011
Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức giai đoạn 2010-2013 từ nguồn vốn vay ADB của Chương trình hỗ trợ cải cách hành chính tổng thể
Số ký hiệu 221/2010/TT-BTC Ngày ban hành 31/12/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 16/02/2011
Nguồn thu thập Công báo số 89+90, năm 2011 Ngày đăng công báo 09/02/2011
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trương Chí Trung
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.