• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/05/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 16/01/2014
Hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp
Số ký hiệu 08/2011/TT-BTP Ngày ban hành 05/04/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 20/05/2011
Nguồn thu thập Công báo số 227 + 228, năm 2011 Ngày đăng công báo 28/04/2011
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Kế hoạch - Tài chính
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Bộ trưởng Hà Hùng Cường
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 20/2013/TT-BTP Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp Ngày hết hiệu lực 16/01/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.