• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/09/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 22/08/2014
Về ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
Số ký hiệu 40/2007/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 01/08/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 02/09/2007
Nguồn thu thập Công báo số 572+573, năm 2007 Ngày đăng công báo 18/08/2007
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Bành Tiến Long
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp Ngày hết hiệu lực 22/08/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.