• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/05/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 01/03/2015
Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 26/2009/TT-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
Số ký hiệu 16/2011/TT-BGTVT Ngày ban hành 31/03/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/05/2011
Nguồn thu thập Công báo số 245+246, năm 2011 Ngày đăng công báo 07/05/2011
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Thông tư 81/2014/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ VIỆC VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG VÀ HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG CHUNG Ngày hết hiệu lực 01/03/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.