• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/12/2012
Hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu 184/2012/TT-BTC Ngày ban hành 25/10/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/12/2012
Nguồn thu thập Công báo số 655+656, năm 2012 Ngày đăng công báo 16/11/2012
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý tài chính doanh nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Văn Hiếu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.