• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2012
Sửa đổi, bổ sung một sổ điều của "Quy chế hành nghề chứng khoán" được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2098 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Số ký hiệu 147/2012/TT-BTC Ngày ban hành 10/09/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/11/2012
Nguồn thu thập Công báo số 619+620, năm 2012 Ngày đăng công báo 04/10/2012
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • TCNH và thị trường TC, trái phiếu, khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Xuân Hà
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.