• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2018
Ban hành Quy chế lập, sử dụng và quản lý Quỹ tích lũy trả nợ
Số ký hiệu 01/2013/QĐ-TTg Ngày ban hành 07/01/2013
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/03/2013
Nguồn thu thập Công báo số 33+34, năm 2013 Ngày đăng công báo 20/01/2013
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính phủ, nợ của khu vực công, nợ quốc gia và nguồn viện trợ quốc tế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.