• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/11/2012
Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường
Số ký hiệu 69/2012/NĐ-CP Ngày ban hành 14/09/2012
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/11/2012
Nguồn thu thập Công báo số 605+606, năm 2012 Ngày đăng công báo 27/09/2012
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.