• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 24/07/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 24/07/2010
Về việc: Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ điều tiết thu ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương; Thời kỳ ổn định ngân sách, thời gian quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương
Số ký hiệu 08/2003/NQ-HĐND Ngày ban hành 24/07/2003
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 24/07/2003
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Chủ tịch Giàng Seo Phử
Phạm vi
  • Tỉnh Lào Cai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực bị bãi bỏ Ngày hết hiệu lực 24/07/2010
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.