• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/11/1986
Sửa đổi việc tính các định mức bằng tiền trong Điều lệ thuế công thương nghiệp và Điều lệ thuế hàng hoá
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 08/11/1986
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 08/11/1986
Nguồn thu thập Công báo số 24 Ngày đăng công báo 15/12/1986
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Bộ trưởng Chủ tịch Trường Chinh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.