• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 03/01/1986
  • Ngày hết hiệu lực: 26/04/1993
Tổ chức Toà án quân sự
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 21/12/1985
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 03/01/1986
Nguồn thu thập Công báo số 01 Ngày đăng công báo 15/01/1986
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Trường Chinh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Pháp lệnh Không số Tổ chức Toà án quân sự Ngày hết hiệu lực 26/04/1993
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.