• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2013
Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
Số ký hiệu 09/2013/TT-BTP Ngày ban hành 15/06/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/08/2013
Nguồn thu thập Công báo số 399+400, năm 2013 Ngày đăng công báo 10/07/2013
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Bộ trưởng Hà Hùng Cường
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.