• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/06/1985
Quy định giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 30/05/1985
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 04/06/1985
Nguồn thu thập Công báo số 11 Ngày đăng công báo 30/06/1985
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Bộ trưởng Chủ tịch Trường Chinh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.