• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 01/06/2015
Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng
Số ký hiệu 01/2014/TT-BTP Ngày ban hành 03/01/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/03/2014
Nguồn thu thập Công báo số 157+158, năm 2014 Ngày đăng công báo 29/01/2014
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Bổ trợ tư pháp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Lê Hồng Sơn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Thông tư 04/2015/TT-BTP Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng Ngày hết hiệu lực 01/06/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.